مرور رده

رودبار

روستای نصفی

گردشگری روستایی یکی از محبوب ترین شکل های گردشگری محسوب می شود که در آن افراد به قصد دیدار از روستا ها راهی سفر می شوند. اساس گردشگری روستایی، تلفیق چشم اندازهای محیط زیست، فعالیت های مزرعه و فرهنگ…
ادامه مطلب ...

کوه درفک

طبیعت گردی یکی از انواع گردشگری به شمار می رود که در آن افراد برای سفر مناطق طبیعی را انتخاب می کنند. طبیعت گردی سفر مسئولانه به مناطق طبیعی است که از محیط زیست حفاظت و به بهبود زندگی افراد کمک می…
ادامه مطلب ...

دریاچه‌ خلشکوه

شکل های متنوعی از گردشگری وجود دارد که یکی از آنها، طبیعت گردی محسوب می شود. طبیعت گردی پدیده ای مدرن است که انگیزه اصلی آن گردشگری، مشاهده و لذت از طبیعت و پدیده ها و چشم اندازهای طبیعی و فرهنگی است…
ادامه مطلب ...

روستای سی دشت

زندگی شهری و روتین امروزی باعث شده است که افراد نیاز به تنوع داشته باشند و این تنوع از طریق سفر کردن تأمین می شود. یکی از شکل های گردشگری که روز به روز بر طرفداران آن افزوده می شود، گردشگری روستایی…
ادامه مطلب ...

دریاچه حلیمه جان

در دوره ای زندگی می کنیم که سفر به نیازی اساسی تبدیل شده است و افراد زیادی هر روزه به این فعالیت می پردازند. شکل های مختلفی از سفر وجود دارد که یکی از آنها، طبیعت گردی به شمار می رود و هر ساله بر…
ادامه مطلب ...

روستای اسطلخ جان

روستا کهن ترین شکل سکونتگاه های بشری و روستانشینی یکی از قدیمی ترین شیوه های زندگی بشری است. روستاها از گذشته به عنوان اجتماعات پایه، نقش اساسی در شکوفایی جوامع و تمدن ها داشته اند و با توجه به نقش…
ادامه مطلب ...

روستای داماش

مدل های مختلفی از سفر و گردشگری وجود دارد که یکی از آنها گردشگری روستایی محسوب می شود، در این نوع از گردشگری، افراد برای گذران اوقات فراغتشان راهی روستاها می شوند. گردشگری روستایی و خانه های دوم از…
ادامه مطلب ...

منطقه حفاظت شده سیاهرود

طبیعت گردی، سفر به مناطق حساس، بکر، سالم و معمولاً حفاظت شده است. طبیعت گردی برای گردشگر، سفری آموزنده است که درآمد آن صرف حفاظت محل می شود و مستقیماً در رشد و توسعه اقتصادی و تقویت سیاسی جوامع محلی…
ادامه مطلب ...

دریاچه ویستان

رشد و گسترش شهرنشینی و نیاز جوامع شهرنشین به بازدید از جاذبه های طبیعی، سرازیرشدن خیل عظیمی از جمعیت شهرنشین را به نواحی و مکان های دارای جاذبه های گردشگری سبب شده است. در این راستا افزایش استفاده از…
ادامه مطلب ...