مرور رده

بانه

روستای نژو

روستا های تاریخی بسیاری در سراسر ایران وجود دارد که هر یک از آنها دارای آثار تاریخی مختلفی هستند. این روستا ها هم به جهت آثار تاریخی و هم به خاطر جاذبه های گردشگری سالانه تعداد زیادی از گردشگران را…
ادامه مطلب ...