مرور رده

اندیمشک

سد کرخه

اندیمشک یکی از شهرهای استان خوزستان به شمار می رود که در کنار خرابه های شهر لور بنا نهاده شده است. این شهرستان شهرهای کرمانشاه، ایلام، خوزستان و لرستان را به هم متصل می کند. لور در گذشته به عنوان شهری…
ادامه مطلب ...

امام زاده احمد

کشور ایران شهرهایی را درون خود جای داده است که هر کدام از جاذبه های تاریخی و طبیعی بی نظیری برخوردار هستند. اندیمشک یکی از این شهرها می باشد که از جهات مختلفی مورد اهمیت بسیار زیادی قرار دارد. اندیمشک…
ادامه مطلب ...