مرور رده

درمیان

مسجد جامع هندوالان

مساجد یکی از مهمترین جاذبه های تاریخی مذهبی هستند که امروزه هم به عنوان مسجد و هم به عنوان جاذبه گردشگری کاربری دارند. مساجد در اسلام محل تجمع افراد دین مدار و صاحب نفوذ، اعتماد و اعتبار در جامعه…
ادامه مطلب ...