مرور رده

تاکستان

قلعه دختر تاکستان

تاکستان یکی از شهرستان های استان قزوین و از شهرهای تات نشین ایران است. مردم این ناحیه به زبان تاتی سخن می گویند، که یکی از زبان های بسیار قدیمی در ایران است. تاکستان در گذشته سیادن نامیده می شد و…
ادامه مطلب ...