شرایط و مقررات استفاده از خدمات مِستر بلیط

شرایط و مقررات عمومی

لطفا پیش از استفاده و بهره مندی از هرگونه اطلاعات و خدمات از طریق این وب سایت، شرایط و مقررات استفاده را با دقت مطالعه فرمایید. با دسترسی، استفاده و بهره مندی از هر یک از محتوا، اطلاعات و خدمات وب سایت مِستر بلیط که ارائه دهنده خدمات بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس است، شما موافقت خود را با شرایط و مقررات اعلام نموده اید. لطفا چنانچه حتی با یکی از موارد زیر موافق نیستید، از استفاده این وب سایت خودداری نمایید.

تغییرات شرایط و مقررات در همین صفحه به روز رسانی خواهد شد و استفاده مستمر شما از این وب سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.

شرایط و مقررات بلیط هواپیما

شرایط و مقررات بلیط قطار

شرایط و مقررات بلیط اتوبوس