خدمات مستربلیط برای سازمان ها

مزایای خدمات سازمانی مستربلیط

امکان خرید مدت‌دار و اعتباری
پشتیبانی اختصاصی ۲۴ ساعته
امکان خرید تلفنی
دریافت ظرفیت اختصاصی
فاکتور و صورت‌وضعیت رسمی
خرید بیشتر، سود بیشتر
تمام خدمات سفر از یک درگاه
به راحتی آب خوردن

درخواست مشاوره ثبت کنید یا با ۰۹۰۴۵۳۲۴۳۲۷ تماس بگیرید.

نفر۲۰۰۰۰۰۰+مشتری یکتا تا امروز
عدد۵۰۰٬۰۰۰+نصب فعال اپلیکیشن
میلیون۱۰+بلیط سفر صادر شده
سازمان۲۰۰+به ما اعتماد کرده‌اند