رزرو هتل بغدادی

هتل مِستربلیط
6.8

هتل بغدادی

قیمت برای یک بزرگسال از0 تومانءء

قزوین، شهرستان تاکستان، کیلومتر 1 جاده ی قدیم تاکستان به قزوین

ورود
خروج

صورت‌حساب سفر

0 تومانءء

مجموع
0 تومانءء