اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

پارس

PRS4407

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 5:15

آسمان

IRC3770

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 6:00

وارش

VRH5837

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 6:45

کارون

KRU2578

به مقصد لاوان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 8:25

ایران ایر

IRA3433

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 9:10

آسمان

IRC3812

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 10:50

فلای پرشیا

FPI7402

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 16:20

فلای پرشیا

FPI7404

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 18:10

تابان

TBN6272

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 21:15

زاگرس

IZG4076

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 21:15

آسمان

IRC3820

به مقصد آبادان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 21:20

پارس

PRS4448

به مقصد کرمانشاه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 22:45