اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

ماهان

IRM1070

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:00

آسمان

IRC852

به مقصد مشهد

باطل شد

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:50

آسمان

IRC851

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:00

قشم

QSM1247

به مقصد گرگان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:35

کاسپین

CPN6987

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:05

قشم

QSM1249

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:05

ایران ايرتور

IRB975

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:15