اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

کارون

KRU2630

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:30

وارش

VRH5815

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:45

سپهران

SHI4333

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:00

زاگرس

IZG4018

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:15

آسمان

IRC3793

به مقصد شیراز

باطل شد

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 8:10

وارش

VRH5827

به مقصد ساری

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 8:15

پويا

PYA2344

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 8:30