اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

پارس ایر

PRS4405

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 16:00