اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

آسمان

IRC632

به مقصد گرگان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:55

قدر ایر

SEP2706

به مقصد اصفهان

برخاست - کانتر 15

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:00
| زمان واقعی: 20:33

آتا

TBZ5680

به مقصد ارومیه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:05

سپهران

SHI4340

به مقصد مشهد

برخاست

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:05
| زمان واقعی: 20:14

ایران ایر

IRA265

به مقصد آبادان

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:10

ماهان

IRM4529

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:10

ماهان

IRM1060

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:20

آتا

TBZ5691

به مقصد قشم

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:25

کارون

KRU2610

به مقصد دزفول

آماده پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:30

وارش

VRH5872

به مقصد بوشهر

در حال سوار شدن

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:35

آسمان

IRC3744

به مقصد یزد

آماده پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:35

ساها

IRZ156

به مقصد شیراز

در حال سوار شدن

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:40

کاسپین

CPN028

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:45

پارس ایر

PRS4408

به مقصد شهرکرد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:00

فلای پرشیا

FPI7412

به مقصد یزد

در حال سوار شدن

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:00

ایران ایر

IRA3312

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:05

سپهران

SHI4309

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:10

ایران ایر

IRA468

به مقصد مشهد

پایان پذیرش مسافر

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7081

به مقصد كيش

پایان پذیرش مسافر

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:15

آسمان

IRC860

به مقصد آبادان

در حال سوار شدن

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:20

ایران ایرتور

IRB964

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:30

کیش ایر

KIS7125

به مقصد كيش

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:30

کارون

KRU2616

به مقصد اهواز

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:40

کاسپین

CPN018

به مقصد اهواز

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:50

آتا

TBZ5680

به مقصد ارومیه

تأخیر

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:50

معراج

MRJ2854

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:55

ماهان

IRM1071

به مقصد زاهدان

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:00

قشم ایر

QSM1320

به مقصد مشهد

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:05

ماهان

IRM1021

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:30

کارون

KRU2614

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:40

ایران ایرتور

IRB962

به مقصد مشهد

تأخیر

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7151

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:45

زاگرس

IZG4057

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:30

کاسپین

CPN6920

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:30

آتا

TBZ5608

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:35

ماهان

IRM1053

به مقصد کرمان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:40

زاگرس

IZG4017

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:40

کارون

KRU2618

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:45

آسمان

IRC3775

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:50

فلای پرشیا

FPI7401

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 1:00

کارون

KRU2620

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 2:00

ایران ایر

IRA411

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 4:00

ایران ایر

IRA3409

به مقصد کرمانشاه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 4:10

قشم ایر

QSM1218

به مقصد بوشهر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 4:20

زاگرس

IZG4081

به مقصد زاهدان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 4:30

زاگرس

IZG4077

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 4:50

وارش

VRH5902

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 4:50

آسمان

IRC3914

به مقصد بوشهر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 4:55

وارش

VRH5858

به مقصد چابهار

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:00

آتا

TBZ5698

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:00

ماهان

IRM4596

به مقصد پارس‌آباد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:00

پارس ایر

PRS4402

به مقصد بیرجند

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:10

فلای پرشیا

FPI7405

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:10

زاگرس

IZG4059

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:15

سپهران

SHI4320

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:15

آسمان

IRC860

به مقصد آبادان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:20

ایران ایر

IRA236

به مقصد شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:20

کاسپین

CPN020

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:25

ایران ایر

IRA3305

به مقصد خوی

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:25

کیش ایر

KIS7105

به مقصد آبادان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:30

وارش

VRH5816

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:30

آتا

TBZ5610

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:30

ساها

IRZ150

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:35

آسمان

IRC600

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:35

ایران ایر

IRA3432

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:40

پويا

PYA2348

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:40

پويا

PYA2338

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:45

آتا

TBZ5602

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:45

آسمان

IRC838

به مقصد سنندج

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:45

آسمان

IRC840

به مقصد ایلام

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:50

آتا

TBZ5677

به مقصد ارومیه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:50

چابهار

IRU8760

به مقصد چابهار

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:50

ماهان

IRM1081

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:55

سپهران

SHI4303

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:55

وارش

VRH5852

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:00

سپهران

SHI4352

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:05

کارون

KRU2586

به مقصد سیری/شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:05

ماهان

IRM1085

به مقصد زابل

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:10

ایران ایر

IRA326

به مقصد لارستان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:10

کاسپین

CPN026

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:15

کیش ایر

KIS7055

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:20

پارس ایر

PRS4410

به مقصد ایرانشهر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:20

کاسپین

CPN038

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:25

ایران ایر

IRA292

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:25

سپهران

SHI4350

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:25

آسمان

IRC620

به مقصد کرمانشاه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:30

معراج

MRJ2816

به مقصد عسلویه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:30

آتا

TBZ5673

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:35

تابان

TBN6283

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:35

ایران ایرتور

IRB992

به مقصد عسلویه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:40

ایران ایرتور

IRB916

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:40

قشم ایر

QSM1252

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:40

سپهران

SHI4304

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:45

زاگرس

IZG4051

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:50

کاسپین

CPN6990

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:50

آتا

TBZ5613

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:55

وارش

VRH5820

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:00

قشم ایر

QSM1210

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:00

ایران ایرتور

IRB912

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:00

آتا

TBZ5646

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:10

پويا

PYA2314

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:10

تابان

TBN6261

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:15

ایران ایرتور

IRB960

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:15

وارش

VRH5866

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:20

ایران ایر

IRA3465

به مقصد خرم‌آباد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:20

زاگرس

IZG4023

به مقصد کرمان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:25

آسمان

IRC862

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:25

معراج

MRJ2820

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:25

آسمان

IRC3769

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:25

ماهان

IRM4533

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:30

سپهران

SHI4310

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:30

آسمان

IRC850

به مقصد زاهدان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:35

کارون

KRU2516

به مقصد لاوان/شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:35

کاسپین

CPN034

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:40

آتا

TBZ5677

به مقصد ارومیه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:40

کارون

KRU2668

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:45

کاسپین

CPN016

به مقصد چابهار

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:00

وارش

VRH5856

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:00

آسمان

IRC3726

به مقصد سیرجان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:05

ساها

IRZ184

به مقصد عسلویه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:10

ماهان

IRM1051

به مقصد کرمان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:10

کاسپین

CPN014

به مقصد عسلویه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:20

ایران ایر

IRA3401

به مقصد اردبیل

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:35

زاگرس

IZG4091

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:50

ساها

IRZ158

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:55

تابان

TBN6309

به مقصد چابهار

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:00

کاسپین

CPN022

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:00

کارون

KRU2518

به مقصد اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:05

آتا

TBZ5691

به مقصد قشم

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:05

آتا

TBZ5712

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:15

پويا

PYA2310

به مقصد گرگان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:15

تابان

TBN6304

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:20

کاسپین

CPN036

به مقصد ارومیه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:20

قشم ایر

QSM1277

به مقصد ارومیه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:30

ماهان

IRM1089

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:30

آسمان

IRC630

به مقصد گرگان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:35

کیش ایر

KIS7053

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:35

آسمان

IRC3710

به مقصد اردبیل

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:45

پارس ایر

PRS4458

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:45

کیش ایر

KIS7029

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:55

وارش

VRH5840

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:00

آسمان

IRC858

به مقصد ارومیه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:00

آتا

TBZ5668

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:05

تابان

TBN6224

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:10

تابان

TBN6222

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:10

آتا

TBZ5729

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:10

آتا

TBZ5625

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:15

آتا

TBZ5681

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:20

آسمان

IRC606

به مقصد رامسر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:30

کاسپین

CPN012

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:45

پارس ایر

PRS4412

به مقصد جهرم

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:45

سپهران

SHI4346

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:50

قشم ایر

QSM1212

به مقصد دزفول

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:55

ایران ایر

IRA3334

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:00

ایران ایر

IRA456

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:05

ایران ایر

IRA214

به مقصد قشم

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:05

کاسپین

CPN6960

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:15

کاسپین

CPN6924

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:25

ماهان

IRM4522

به مقصد یاسوج

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:30

معراج

MRJ2842

به مقصد عسلویه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:30

آتا

TBZ5633

به مقصد اردبیل

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:40

کارون

KRU2616

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:50

چابهار

IRU8766

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:00

ایران ایر

IRA3323

به مقصد رامسر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:00

وارش

VRH5876

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:00

پارس ایر

PRS4438

به مقصد گچساران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:05

پارس ایر

PRS4428

به مقصد ماکو

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:05

قشم ایر

QSM1240

به مقصد قشم

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:10

ایران ایرتور

IRB966

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:15

آسمان

IRC622

به مقصد کرمانشاه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:15

آسمان

IRC3771

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:30

ماهان

IRM1079

به مقصد کرمان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:35

ایران ایرتور

IRB964

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:45

معراج

MRJ2825

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:55

آسمان

IRC602

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:55

ماهان

IRM1096

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:00

وارش

VRH5818

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:00

ماهان

IRM4572

به مقصد ایلام

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:10

آسمان

IRC640

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:15

ماهان

IRM1018

به مقصد عسلویه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:20

ایران ایر

IRA3358

به مقصد گرگان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:20

آسمان

IRC3844

به مقصد ایلام

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:25

کاسپین

CPN044

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:25

تابان

TBN6227

به مقصد قشم

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:30

وارش

VRH5822

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:35

تابان

TBN6297

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:45

آتا

TBZ5619

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:45

قشم ایر

QSM1248

به مقصد زاهدان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:50

وارش

VRH5836

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:50

کاسپین

CPN6994

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:55

زاگرس

IZG4043

به مقصد کرمان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:55

ایران ایر

IRA216

به مقصد بیرجند

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:00

آتا

TBZ5670

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:05

چابهار

IRU8774

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:05

ماهان

IRM1043

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:10

کاسپین

CPN6986

به مقصد زاهدان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:25

آتا

TBZ5714

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:35

کارون

KRU2506

به مقصد ماهشهر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:40

ماهان

IRM1026

به مقصد اردبیل

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:45

کاسپین

CPN048

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:50

آتا

TBZ5659

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:55

تابان

TBN6342

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:55

زاگرس

IZG4021

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:00

ماهان

IRM1006

به مقصد خرم‌آباد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:00

آتا

TBZ5635

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:00

آتا

TBZ5687

به مقصد بوشهر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:05

کارون

KRU2508

به مقصد ماهشهر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:05

چابهار

IRU8764

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:10

آسمان

IRC846

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:10

کیش ایر

KIS7151

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:20

وارش

VRH5904

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:30

کاسپین

CPN6950

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:30

کاسپین

CPN6900

به مقصد بوشهر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:30

قشم ایر

QSM1220

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:35

آتا

TBZ5602

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:35

ایران ایر

IRA3333

به مقصد رشت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:40

آسمان

IRC832

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:40

کارون

KRU2614

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:50

آتا

TBZ5623

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:00

آتا

TBZ5702

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:00

پارس ایر

PRS4454

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:05

کیش ایر

KIS7087

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:15

آسمان

IRC844

به مقصد رشت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:20

ایران ایر

IRA3411

به مقصد کرمانشاه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:35

کاسپین

CPN046

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:45

ایران ایر

IRA352

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:45

آسمان

IRC822

به مقصد عسلویه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:50

پارس ایر

PRS4406

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:55

آتا

TBZ5627

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:55

ایران ایر

IRA466

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:55

آتا

TBZ5704

به مقصد رشت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:05

کیش ایر

KIS7081

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:15

آسمان

IRC3854

به مقصد ارومیه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:20

آسمان

IRC3724

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:20

زاگرس

IZG4041

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:25

ماهان

IRM1073

به مقصد سیرجان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB984

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:30

معراج

MRJ2802

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:35

ماهان

IRM4542

به مقصد شهرکرد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:40

زاگرس

IZG4071

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:45

تابان

TBN6281

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:50

زاگرس

IZG4021

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:55

آسمان

IRC824

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:00

آتا

TBZ5604

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:00

تابان

TBN6258

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:05

ایران ایر

IRA3407

به مقصد ارومیه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:05

کاسپین

CPN6970

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:10

ساها

IRZ170

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:15

کارون

KRU2642

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

به مقصد کرمان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB962

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:25

آتا

TBZ5629

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:35

سپهران

SHI4328

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:40

آتا

TBZ5627

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:40

کیش ایر

KIS7193

به مقصد کرمانشاه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:45

معراج

MRJ2877

به مقصد آبادان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:50

کاسپین

CPN028

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:55

وارش

VRH5814

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:00

زاگرس

IZG4003

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:00

چابهار

IRU8772

به مقصد گرگان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:05

زاگرس

IZG4049

به مقصد زاهدان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:10

تابان

TBN6263

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:10

ایران ایرتور

IRB956

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:10

ماهان

IRM4593

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:20

ایران ایرتور

IRB936

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:25

زاگرس

IZG4019

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:30

قشم ایر

QSM1224

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:35

ایران ایر

IRA3445

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:35

آتا

TBZ5606

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:45

ساها

IRZ172

به مقصد بوشهر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:45

کیش ایر

KIS7129

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:50

ماهان

IRM1060

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:55

آتا

TBZ5680

به مقصد ارومیه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:55

ساها

IRZ182

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:00

وارش

VRH5872

به مقصد بوشهر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:00

سپهران

SHI4340

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:05

کیش ایر

KIS7125

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:15

آسمان

IRC632

به مقصد گرگان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:15

سپهران

SHI4332

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:20

کاسپین

CPN6908

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:20

ایران ایر

IRA3417

به مقصد دزفول

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:25

کیش ایر

KIS7069

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:25

ماهان

IRM1013

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:35

کاسپین

CPN040

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB974

به مقصد زاهدان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:45

ایران ایر

IRA3428

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:00

آتا

TBZ5729

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:10

سپهران

SHI4309

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:15

ایران ایر

IRA468

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:25

آسمان

IRC624

به مقصد کرمانشاه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:25

کارون

KRU2610

به مقصد دزفول

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:35

ایران ایر

IRA426

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:40

کیش ایر

KIS7125

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:45

آتا

TBZ5680

به مقصد ارومیه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:50

ماهان

IRM1071

به مقصد زاهدان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:55

معراج

MRJ2854

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:55

کاسپین

CPN018

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:00

آسمان

IRC3750

به مقصد آبادان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:05

ایران ایر

IRA445

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:10

کارون

KRU2644

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:15

آسمان

IRC3779

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:20

آسمان

IRC3724

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:20

ساها

IRZ156

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:30

ماهان

IRM1021

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:30

آسمان

IRC624

به مقصد کرمانشاه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:35

کیش ایر

KIS7081

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:00

فلای پرشیا

FPI7426

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:20

زاگرس

IZG4057

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:30

کاسپین

CPN6920

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:30

آتا

TBZ5608

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:35

ماهان

IRM1053

به مقصد کرمان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:40

زاگرس

IZG4017

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:40

آتا

TBZ5619

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:55