اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

فلای پرشیا

FPI7419

به مقصد كيش

در حال سوار شدن

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 6:05

ماهان

IRM1016

به مقصد عسلویه

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 6:15

ماهان

IRM1085

به مقصد زابل

دریافت کارت پرواز - کانتر 19

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 6:50

زاگرس

IZG4023

به مقصد کرمان

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 7:05

تابان

TBN6263

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 7:35

پويا

PYA2321

به مقصد بوشهر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 8:00

ماهان

IRM4520

به مقصد گچساران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 8:20

پارس ایر

PRS4410

به مقصد ایرانشهر

تأخیر

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 8:35

ماهان

IRM4569

به مقصد بجنورد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 9:00

پويا

PYA2348

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 9:05

قدر ایر

SEP2702

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 9:30

پارس ایر

PRS4492

به مقصد آغاجاری

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 10:30

ایران ایر

IRA3333

به مقصد رشت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 10:40

فلای پرشیا

FPI7428

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 11:25

معراج

MRJ2844

به مقصد قشم

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 11:55

قشم ایر

QSM1298

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 11:55

کیش ایر

KIS7087

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 12:45

ماهان

IRM4572

به مقصد ایلام

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 13:10

سپهران

SHI4304

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 13:55

پارس ایر

PRS4404

به مقصد بیرجند

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 14:05

قشم ایر

QSM1220

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 14:15

ایران ایر

IRA352

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 14:35

آتا

TBZ5642

به مقصد عسلویه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 15:25

فلای پرشیا

FPI7405

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 15:45

کیش ایر

KIS7101

به مقصد قشم

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 16:45

کاسپین

CPN6910

به مقصد کرمان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 16:50

فلای پرشیا

FPI7403

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 18:40

ماهان

IRM4577

به مقصد بم

طبق برنامه - کانتر 19

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 18:55

زاگرس

IZG4077

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 19:05

فلای پرشیا

FPI7412

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 20:30

ماهان

IRM1079

به مقصد کرمان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 20:50

کارون

KRU2602

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 21:15

کارون

KRU2618

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 22:45

ایران ایر

IRA292

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 4:25

وارش

VRH5836

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 4:30

پارس ایر

PRS4402

به مقصد بیرجند

طبق برنامه - کانتر 19

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 4:40

آسمان

IRC3914

به مقصد بوشهر

طبق برنامه - کانتر 26, 27

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 4:50

آتا

TBZ5608

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 5:10

کیش ایر

KIS7105

به مقصد آبادان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 5:40

چابهار

IRU8766

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 6:05

کارون

KRU2504

به مقصد خارگ

طبق برنامه - کانتر 26, 27

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 6:10

ماهان

IRM1081

به مقصد مشهد

طبق برنامه - کانتر 20, 21, 22

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 6:15

ایران ایر

IRA326

به مقصد لارستان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 6:15

کیش ایر

KIS7055

به مقصد كيش

طبق برنامه - کانتر 11, 12

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 6:20

آسمان

IRC630

به مقصد گرگان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 6:20

قشم ایر

QSM1252

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 6:25

ساها

IRZ184

به مقصد عسلویه

طبق برنامه - کانتر 9, 10

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 6:30

زاگرس

IZG4035

به مقصد قشم

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 6:35

ایران ایر

IRA3432

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 6:45

زاگرس

IZG4051

به مقصد كيش

طبق برنامه - کانتر 7

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 6:50

معراج

MRJ2816

به مقصد عسلویه

طبق برنامه - کانتر 19, 20

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 6:55

قشم ایر

QSM1236

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 7:05

قشم ایر

QSM1230

به مقصد ماهشهر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 7:15

چابهار

IRU8772

به مقصد زاهدان

طبق برنامه - کانتر 7, 8

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 7:20

ماهان

IRM4580

به مقصد شهرکرد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 7:35

کاسپین

CPN022

به مقصد مشهد

طبق برنامه - کانتر 9, 10

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 7:40

ماهان

IRM1008

به مقصد خرم‌آباد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 7:45

آسمان

IRC3769

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 7:55

ماهان

IRM4536

به مقصد اردبیل

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 8:00

کاسپین

CPN6900

به مقصد بوشهر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 8:05

ماهان

IRM1051

به مقصد کرمان

طبق برنامه - کانتر 20, 21, 22

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 8:10

کاسپین

CPN024

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 8:10

آساجت

SJT8606

به مقصد کرمانشاه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 8:15

آسمان

IRC840

به مقصد ایلام

طبق برنامه - کانتر 24

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 8:15

آسمان

IRC3771

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 8:25

کیش ایر

KIS7021

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 8:30

آتا

TBZ5629

به مقصد مشهد

طبق برنامه - کانتر 19, 20

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 8:40

ماهان

IRM1029

به مقصد طبس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 9:00

زاگرس

IZG4099

به مقصد اردبیل

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 9:10

آتا

TBZ5691

به مقصد قشم

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 9:45

کیش ایر

KIS7053

به مقصد كيش

طبق برنامه - کانتر 11, 12

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 9:45

کیش ایر

KIS7057

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 9:55

قشم ایر

QSM1224

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 10:00

وارش

VRH5840

به مقصد مشهد

طبق برنامه - کانتر 3

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 10:10

آسمان

IRC628

به مقصد گرگان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 10:40

آسمان

IRC826

به مقصد رامسر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 10:40

وارش

VRH5916

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3351

به مقصد ایلام

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 11:10

قشم ایر

QSM1222

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 11:20

آسمان

IRC3710

به مقصد اردبیل

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 12:10

تابان

TBN6227

به مقصد قشم

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 12:20

کاسپین

CPN4906

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 12:45

وارش

VRH5886

به مقصد چابهار

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 12:50

چابهار

IRU8764

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 13:05

ماهان

IRM1018

به مقصد عسلویه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 13:20

آساجت

SJT8608

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 13:30

آساجت

SJT8660

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 13:35

زاگرس

IZG4043

به مقصد کرمان

طبق برنامه - کانتر 7

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 13:55

ایران ایر

IRA443

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 14:10

کارون

KRU2506

به مقصد ماهشهر

طبق برنامه - کانتر 28, 29

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 14:15

آتا

TBZ5656

به مقصد سبزوار

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 14:50

زاگرس

IZG4021

به مقصد اهواز

طبق برنامه - کانتر 6

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 15:00

زاگرس

IZG4057

به مقصد مشهد

طبق برنامه - کانتر 3

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 15:30

ایران ایر

IRA497

به مقصد اردبیل

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 15:55

آسمان

IRC844

به مقصد رشت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 16:05

پويا

PYA2310

به مقصد گرگان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 16:10

ماهان

IRM1026

به مقصد اردبیل

طبق برنامه - کانتر 25

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 16:15

کارون

KRU2508

به مقصد ماهشهر

طبق برنامه - کانتر 28, 29

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 16:20

ماهان

IRM1067

به مقصد کرمان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 16:20

پارس ایر

PRS4416

به مقصد لارستان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 17:00

آسمان

IRC610

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 17:15

ساها

IRZ196

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 17:25

زاگرس

IZG4071

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

به مقصد سیرجان

طبق برنامه - کانتر 23

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

به مقصد بیرجند

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 17:45

ماهان

IRM1023

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 18:00

کارون

KRU2616

به مقصد اهواز

طبق برنامه - کانتر 26, 27

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 18:10

ماهان

IRM1055

به مقصد کرمان

طبق برنامه - کانتر 20, 21, 22

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 18:20

ایران ایر

IRA428

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1216

به مقصد آبادان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 18:20

ماهان

IRM4541

به مقصد زاهدان

طبق برنامه - کانتر 23

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:00

وارش

VRH5814

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه - کانتر 3

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:05

زاگرس

IZG4019

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه - کانتر 5

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:30

قشم ایر

QSM1240

به مقصد قشم

طبق برنامه - کانتر 15, 16

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:35

ایران ایر

IRA456

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:40

وارش

VRH5822

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:00

آسمان

IRC632

به مقصد گرگان

طبق برنامه - کانتر 26

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:00

تابان

TBN6225

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:15

زاگرس

IZG4013

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:30

کارون

KRU2610

به مقصد دزفول

طبق برنامه - کانتر 28, 29

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:35

تابان

TBN6252

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:40

آتا

TBZ5670

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:00

کاسپین

CPN048

به مقصد شیراز

طبق برنامه - کانتر 18, 19

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:00

کیش ایر

KIS7081

به مقصد كيش

طبق برنامه - کانتر 9, 10

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7015

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:45

ماهان

IRM1071

به مقصد زاهدان

طبق برنامه - کانتر 23

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:55

قشم ایر

QSM1250

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:10

ماهان

IRM1021

به مقصد یزد

طبق برنامه - کانتر 24

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:30

کارون

KRU2674

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:40

آتا

TBZ5606

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:55

آسمان

IRC3773

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:15

ماهان

IRM1053

به مقصد کرمان

طبق برنامه - کانتر 20, 21, 22

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:40