اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

کاسپین

CPN6909

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:50

پارس ایر

PRS4452

به مقصد مشهد

در حال سوار شدن

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:00

سلام ایر

OMS554

به مقصد مسقط

در حال سوار شدن

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:20

ایران ایر

IRA3390

به مقصد بندرعباس

تأخیر

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:35

آسمان

IRC3820

به مقصد آبادان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:00

فلای پرشیا

FPI7408

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:00

کاسپین

CPN049

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:05

ساها

IRZ157

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:40

کاسپین

CPN049

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:00

کیش

KIS7061

به مقصد کیش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:00

پارس ایر

PRS4407

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:59

ترکیش

THY885

به مقصد استانبول

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 2:55

فلای پرشیا

FPI7400

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 3:20

فلای پرشیا

FPI7446

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 3:20

آسمان

IRC3768

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:00

آسمان

IRC3768

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:10

آسمان

IRC3770

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:30

هواپيمايي قطر

QTR477

به مقصد دوحه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:55

آسمان

IRC3792

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:15

زاگرس

IZG4076

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:45

ایران ایر

IRA405

به مقصد بوشهر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:55

ایران ایر

IRA236

به مقصد بندرلنگه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:25

فلای پرشیا

FPI7442

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:00

سپهران

SHI4302

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:15

کاسپین

CPN039

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:30

ایران ایر

IRA3390

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:45

ایران ایر

IRA656

به مقصد دبی

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:55

ایران ايرتور

IRB911

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:15

آسمان

IRC3776

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:50

کارون

KRU2587

به مقصد جزیره سیری

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:15

پويا

PYA2345

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:20

آسمان

IRC3804

به مقصد کیش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:35

کارون

KRU2517

به مقصد لاوان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:00

ایران ایر

IRA237

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:00

ساها

IRZ186

به مقصد عسلویه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:00

ماهان

IRM1088

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:00

کیش

KIS7150

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:45

فلای دبی

FDB242

به مقصد دبی

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:50

قشم

QSM2204

به مقصد دبی

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:30

آسمان

IRC3812

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:45

العربیه

ABY214

به مقصد شارجه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:55

کیش

KIS7050

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:00

آسمان

IRC3820

به مقصد آبادان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:15

ایران ایر

IRA427

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:55

کاسپین

CPN6919

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:00

کیش

KIS7079

به مقصد کیش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:15

عمان ایر

OMA2436

به مقصد مسقط

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:30

ساها

IRZ159

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:40

کارون

KRU2535

به مقصد ماهشهر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:00

کیش

KIS7061

به مقصد کیش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:30

ایران ایر

IRA471

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:50

پارس ایر

PRS4500

به مقصد مسقط

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:35

آسمان

IRC3778

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:00

ایران ايرتور

IRB985

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:00

آسمان

IRC825

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:10

ایران ايرتور

IRB9731

به مقصد استانبول

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:15

آسمان

IRC3890

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:35

عمان ایر

OMA2436

به مقصد مسقط

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:55

فلای پرشیا

FPI7404

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:00

پارس ایر

PRS4452

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:00

ایران ايرتور

IRB925

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:00

کاسپین

CPN049

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:05

کاسپین

CPN6909

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:25

قشم

QSM1237

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3433

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:30

ایران ایر

IRA427

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:55