اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

آتا

TBZ5601

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 6:30

آتا

TBZ5607

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 8:00

آتا

TBZ5669

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 8:30

ایران ایر

IRA3441

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 8:35