اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

وارش

VRH5803

به مقصد مشهد

پایان پذیرش مسافر

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:00

آسمان

IRC3973

به مقصد مشهد

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:35

آسمان

IRC3905

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:15

کارون

KRU2660

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:00

وارش

VRH5826

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:15

وارش

VRH5803

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:30