اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

پويا

PYA2324

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 7:30

ایران ایر

IRA3332

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 12:35

ایران ايرتور

IRB926

به مقصد کیش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 20:30