اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

ساها

IRZ190

به مقصد عسلویه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:15

ایران ایر

IRA3332

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:30