اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

قشم

QSM1276

به مقصد تهران

باطل شد

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 13:00