اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

آتا

TBZ5679

به مقصد تهران

تأخیر

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:50

آتا

TBZ5678

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:30

قشم

QSM1276

به مقصد تهران

باطل شد

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:35

ایران ایر

IRA3406

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:30

آتا

TBZ5679

به مقصد تهران

باطل شد

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:00

آتا

TBZ5679

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:50