اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

معراج

MRJ4801

به مقصد نجف

برخاست

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:45
| زمان واقعی: 20:08

آسمان

IRC3972

به مقصد ساری

در حال سوار شدن

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:50

پويا

PYA2336

به مقصد گرگان

برخاست

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:00
| زمان واقعی: 19:54

کاسپین

CPN6918

به مقصد شیراز

آماده پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:25

کیش ایر

KIS7135

به مقصد كيش

در حال سوار شدن

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:30

زاگرس

IZG4056

به مقصد تهران

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:00

کارون

IRG2634

به مقصد اهواز

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:00

کاسپین

CPN027

به مقصد تهران

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:10

وارش

VRH5819

به مقصد تهران

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:15

آتا

TBZ5665

به مقصد آبادان

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:30

هواپیمایی پارس

PRS4473

به مقصد شیراز

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:45

وارش

VRH5841

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:00

ماهان

IRM1080

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:00

سپهران

SHI4341

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:30

هواپیمایی پارس

PRS4455

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:45

آسمان

IRC603

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:45

چابهار

IRU8765

به مقصد تهران

تأخیر

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:30

ایران ایر

IRA469

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:40

آسمان

IRC601

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:40

وارش

VRH5905

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:45

زاگرس

IZG4129

به مقصد آبادان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 0:05

قشم ایر

QSM2118

به مقصد مسقط

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 0:20

فلای بغداد

FBA562

به مقصد بغداد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 1:00

سپهران

SHI4366

به مقصد آبادان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 1:00

ترکیش

THY889

به مقصد استانبول

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 2:50

قطر

QTR493

به مقصد دوحه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 4:00

کاسپین

CPN6991

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 4:15

سپهران

SHI4311

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:00

ایران ایرتور

IRB961

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:00

آتا

TBZ6643

به مقصد نجف

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:30

زاگرس

IZG3011

به مقصد نجف

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:00

زاگرس

IZG4090

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:20

آتا

TBZ5620

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:30

آتا

TBZ6681

به مقصد بغداد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:30

وارش

VRH5910

به مقصد آبادان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:00

زاگرس

IZG4133

به مقصد چابهار

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:00

ایران ایرتور

IRB924

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:00

آتا

TBZ6605

به مقصد کویت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:00

قشم ایر

QSM1321

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:15

تابان

TBN6303

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:30

ایران ایر

IRA5335

به مقصد نجف

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:30

زاگرس

IZG4107

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:50

سپهران

SHI7300

به مقصد نجف

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:00

آسمان

IRC3900

به مقصد ایلام

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:05

کاسپین

CPN6958

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:25

ماهان

IRM1149

به مقصد کابل

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:45

سپهران

SHI4351

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:55

جزیره

JZR156

به مقصد کویت

نامعلوم

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:40

ایران ایرتور

IRB967

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:45

سپهران

SHI4343

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:00

وارش

VRH5857

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:15

سپهران

SHI7308

به مقصد کویت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:30

فلای پرشیا

FPI7443

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:40

فلای پرشیا

FPI7403

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:50

پويا

PYA2336

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:00

آتا

TBZ5641

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:10

ایران ایر

IRA669

به مقصد کویت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:10

کاسپین

CPN6904

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:15

وارش

VRH5802

به مقصد ساری

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:30

جزیره

JZR152

به مقصد کویت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:00

زاگرس

IZG4199

به مقصد اردبیل

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:00

کاسپین

CPN027

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:10

آتا

TBZ5641

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:10

کارون

IRG2634

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:20

آسمان

IRC601

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:30

قشم ایر

QSM2297

به مقصد نجف

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:30

آسمان

IRC604

به مقصد نوشهر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:40

کویت

KAC512

به مقصد کویت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:00

کام ایر

KMF7702

به مقصد کابل

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:30

آتا

TBZ5701

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:40

ماهان

IRM1080

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:45

آسمان

IRC604

به مقصد نوشهر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:55

ایران ایرتور

IRB965

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:00

العربیه

ABY206

به مقصد شارجه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:10

معراج

MRJ2803

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB900

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:15

وارش

VRH5819

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:15

وارش

VRH6800

به مقصد آلماتی

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:15

آتا

TBZ5621

به مقصد زنجان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB963

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:00

کاسپین

CPN023

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:00

تابان

TBN6207

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:20

وارش

VRH5854

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:30

آتا

TBZ5730

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:50

زاگرس

IZG4187

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:00

آتا

TBZ6611

به مقصد کویت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:00

آتا

TBZ5616

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:00

چابهار

IRU8768

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:30

وارش

VRH5880

به مقصد آبادان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:45

آسمان

IRC618

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:55

سپهران

SHI4321

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:00

سپهران

SHI4335

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:00

ایران ایر

IRA387

به مقصد بیرجند

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:15

ایران ایر

IRA5345

به مقصد نجف

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:15

هواپیمایی پارس

PRS4453

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:20

آتا

TBZ5799

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:30

آسمان

IRC618

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:50

آتا

TBZ5730

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:50

کاسپین

CPN7906

به مقصد نجف

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:00

ایران ایر

IRA467

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:25

زاگرس

IZG4113

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:30

کاسپین

CPN6918

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:35

معراج

MRJ4801

به مقصد نجف

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:45

کاسپین

CPN6952

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:50

آسمان

IRC837

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:55

سپهران

SHI4345

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:00

ساها

IRZ171

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:20

آتا

TBZ5671

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:30

کویت

KAC514

به مقصد کویت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:45

کاسپین

CPN029

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:55

ایران ایرتور

IRB954

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:00

آتا

TBZ5707

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:00

زاگرس

IZG4056

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:00

تابان

TBN7263

به مقصد نجف

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:00

فلای دبی

FDB252

به مقصد دبی

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:15

آتا

TBZ5665

به مقصد آبادان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:30

وارش

VRH5841

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:30

آتا

TBZ5699

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:30

آتا

TBZ5620

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:40

سپهران

SHI4341

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:30

آسمان

IRC603

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:30

کیش ایر

KIS7068

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:30

آسمان

IRC603

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:00

عراقی

IAW1118

به مقصد نجف

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:00

عراقی

IAW162

به مقصد نجف

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:30

آتا

TBZ5665

به مقصد آبادان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:30

چابهار

IRU8765

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:40

وارش

VRH5905

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:45

هواپیمایی پارس

PRS4455

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:45

سپهران

SHI4338

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:45

معراج

MRJ2875

به مقصد آبادان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:55