مستربلیط

اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

فلای پرشیا

FPI7417

به مقصد اصفهان

در حال سوار شدن

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 15:20

کیش ایر

KIS7144

به مقصد اصفهان

در حال سوار شدن

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 15:30

ساها

IRZ194

به مقصد عسلویه

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 15:50

زاگرس

IZG4109

به مقصد اصفهان

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 16:00

آتا

TBZ5632

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 17:20

آتا

TBZ5665

به مقصد آبادان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 17:30

کاسپین

CPN6952

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 18:10

کیش ایر

KIS7135

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB963

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:30

معراج

MRJ2805

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:45

تابان

TBN6205

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:15

فلای پرشیا

FPI7443

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:40

پويا

PYA2339

به مقصد گرگان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:50

هواپیمایی پارس

PRS4415

به مقصد آبادان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:30

قشم ایر

QSM2118

به مقصد مسقط

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 0:20

ترکیش

THY889

به مقصد استانبول

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 1:25

قطر

QTR493

به مقصد دوحه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 3:00

ایران ایرتور

IRB9738

به مقصد نجف

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:00

قشم ایر

QSM1251

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:15

فلای پرشیا

FPI7439

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:50

زاگرس

IZG4107

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:50

سپهران

SHI7310

به مقصد نجف

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:00

سپهران

SHI4326

به مقصد رشت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:05

آتا

TBZ5709

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:30

ماهان

IRM1149

به مقصد کابل

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:45

آسمان

IRC618

به مقصد یزد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:00

وارش

VRH6815

به مقصد کویت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:50

کاسپین

CPN6904

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:25

ایران ایر

IRA387

به مقصد بیرجند

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:30

سپهران

SHI7308

به مقصد کویت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:30

فلای بغداد

FBA564

به مقصد بغداد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:40

کیش ایر

KIS7073

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:00

سپهران

SHI4343

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:00

آتا

TBZ5626

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:20

وارش

VRH5802

به مقصد ساری

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:15

فلای پرشیا

FPI7441

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:30

پويا

PYA2313

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:45

آسمان

IRC829

به مقصد رامسر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:50

کویت

KAC512

به مقصد کویت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:00

آتا

TBZ5616

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:00

جزیره

JZR152

به مقصد کویت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:05

زاگرس

IZG4127

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:10

آسا جت

ASA8601

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:15

آتا

TBZ5703

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:20

آسمان

IRC603

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:00

العربیه

ABY206

به مقصد شارجه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:10

معراج

MRJ2803

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB950

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:30

ماهان

IRM1080

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:45

کاسپین

CPN6906

به مقصد کرمان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 14:50

وارش

VRH5854

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:15

کاسپین

CPN023

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:15

کویت

KAC514

به مقصد کویت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:30

تابان

TBN6255

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:45

وارش

VRH5877

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:30

وارش

VRH5810

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:45

سپهران

SHI4341

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:00

آتا

TBZ5631

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:00

چابهار

IRU8781

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:25

تابان

TBN7287

به مقصد بغداد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:30

آسمان

IRC601

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:30

سپهران

SHI4316

به مقصد بوشهر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:50

سپهران

SHI4301

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:30

سپهران

SHI4335

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 19:00

وارش

VRH5819

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:15

تابان

TBN6207

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB954

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:30

فلای پرشیا

FPI7445

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:40

کیش ایر

KIS7068

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:15

سپهران

SHI4338

به مقصد اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:45

کاسپین

CPN7906

به مقصد نجف

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:50

چابهار

IRU8777

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:15

ایران ایر

IRA469

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:15

آتا

TBZ5701

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:25

وارش

VRH5841

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:45

فلای پرشیا

FPI7447

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:50

آتا

TBZ5720

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:10

تابان

TBN7265

به مقصد نجف

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:30

سپهران

SHI4321

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:59