اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

ایران ایر

IRA675

به مقصد کویت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:20

ایران ایر

IRA327

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:40