اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

زاگرس

IZG4006

به مقصد کیش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 13:35

ایران ایر

IRA286

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 16:40

قشم

QSM1291

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 19:00

پارس ایر

PRS4449

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 23:30