اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

زاگرس

IZG4036

به مقصد کیش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:35

آسمان

IRC625

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:00