اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

ساها

IRZ183

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 9:10

کارون

KRU2561

به مقصد سیری

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 11:00

پويا

PYA2343

به مقصد بوشهر

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 12:00

وارش

VRH5827

به مقصد ساری

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 15:00

قشم

QSM1221

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 16:45

کارون

KRU2673

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 18:30

آسمان

IRC646

به مقصد رشت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 9:10

پويا

PYA2328

به مقصد جزیره ابوموسی

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 10:05

پويا

PYA2349

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 12:50

کیش ایر

KIS7139

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 13:45

آسمان

IRC645

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 14:50

کاسپین

CPN4907

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 15:30

کاسپین

CPN6961

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 18:30

سپهران

SHI4333

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:20

ایران ایر

IRA457

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:25

تابان

HH6226

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:00