اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

ماهان

IRM1005

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:00