اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

ماهان

IRM1052

به مقصد تهران

پایان پذیرش مسافر

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:00

ماهان

IRM1050

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:30

ماهان

IRM4560

به مقصد اصفهان/تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:00

ماهان

IRM1124

به مقصد بغداد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:15

زاگرس

IZG4042

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:15

ماهان

IRM1054

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:00

ماهان

IRM1052

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:00