اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

زاگرس

IZG4022

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 9:30

کاسپین

CPN6911

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 19:00

ماهان

IRM4562

به مقصد شیراز/اهواز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 6:30

ماهان

IRM1059

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 10:50

ماهان

IRM1054

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 15:40

زاگرس

IZG4042

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 16:15

ایران ایر

IRA475

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 17:05

ماهان

IRM1066

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:10

ماهان

IRM1052

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:00