اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

آسمان

IRC3901

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:50

آسمان

IRC3845

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:10

ماهان

IRM4573

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 15:30