اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

تابان

HH6208

به مقصد مشهد

تأخیر

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:55

زاگرس

IZG4108

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:30

ماهان

IRM4597

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:00

ایران ایر

IRA3313

به مقصد تهران

باطل شد

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:10

ایران ایر

IRA3349

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:20

ترکیش

THY893

به مقصد استانبول

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 3:20

قطر

QTR471

به مقصد دوحه

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 5:50

ماهان

IRM4560

به مقصد تبریز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 8:10

ماهان

IRM4532

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 9:30

کاسپین

CPN6959

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 10:50

کارون

KRU2518

به مقصد بهرگان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 11:00

کیش ایر

KIS7023

به مقصد كيش

باطل شد

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 11:15

زاگرس

IZG4004

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 11:45

آسمان

IRC6545

به مقصد نجف

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 13:10

ماهان

IRM4561

به مقصد کرمان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 13:20

کاسپین

CPN6905

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 13:40

تابان

TBN6208

به مقصد مشهد

آماده پرواز - کانتر 13-14

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 18:40

کارون

KRU2622

به مقصد اهواز

باطل شد - کانتر 3

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 19:15

کارون

KRU2603

به مقصد تهران

نامعلوم - کانتر 3

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 22:35
| زمان واقعی: 23:30

وارش

VRH5867

به مقصد تهران

نامعلوم - کانتر 14-15

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 23:30
| زمان واقعی: 23:45

آسمان

IRC3725

به مقصد تهران

نامعلوم - کانتر 5

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 23:40
| زمان واقعی: 0:20