اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

آسمان

IRC631

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 8:30

آسمان

IRC629

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 12:50

کیش ایر

KIS7103

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 15:45

آسمان

IRC633

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:10