اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

کارون

KRU2609

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:50

تابان

HH6208

به مقصد مشهد

تأخیر

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:55

آسمان

IRC619

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:15

ساها

IRZ173

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:30

زاگرس

IZG4108

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:30

آسمان

IRC3745

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:00

ماهان

IRM4597

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:00

وارش

VRH5873

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:15

فلای پرشیا

FPI7413

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:00

ایران ایر

IRA3313

به مقصد تهران

باطل شد

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:10

ایران ایر

IRA3349

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:20

ماهان

IRM1020

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 6:00

آسمان

IRC3915

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 6:55

آسمان

IRC863

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 8:20

پويا

PYA2335

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 9:00

ماهان

IRM4532

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 9:30

کاسپین

CPN6959

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 10:50

کارون

KRU2518

به مقصد بهرگان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 11:00

کیش ایر

KIS7023

به مقصد كيش

باطل شد

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 11:15

زاگرس

IZG4004

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 11:45