اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

کارون

KRU5520

به مقصد مسقط

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 16:30