اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

آتا

TBZ5609

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3382

به مقصد اصفهان

نامعلوم

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:00
| زمان واقعی: 19:58

ایران ایرتور

IRB937

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:45

کارون

KRU2630

به مقصد اهواز

نامعلوم

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:30

آتا

TBZ5607

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:30

وارش

VRH5815

به مقصد تهران

نامعلوم

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:45

سپهران

SHI4333

به مقصد تهران

نامعلوم

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:00

سپهران

SHI4357

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:00

زاگرس

IZG4018

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:15

معراج

MRJ2824

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:45

آسمان

IRC3793

به مقصد شیراز

باطل شد

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 8:10

وارش

VRH5827

به مقصد ساری

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 8:15

پويا

PYA2344

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 8:30

کیش ایر

Y97063

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 9:30

پويا

PYA2349

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 12:10

سپهران

SHI4342

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 13:00

وارش

VRH5817

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 14:15

ایران ایر

IRA459

به مقصد تهران

نامعلوم - کانتر 9

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 23:40
| زمان واقعی: 23:38