اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

ماهان

IRM4568

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 11:10