اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

پويا

PYA2342

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 10:10

پويا

PYA2322

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 14:00

ایران ایر

IRA293

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 6:25

کاسپین

CPN6953

به مقصد مشهد

باطل شد

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 8:50

کاسپین

CPN6951

به مقصد تهران

باطل شد

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 13:30

ساها

IRZ197

به مقصد تهران

باطل شد

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:10