اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

کارون

KRU2609

به مقصد تهران

نامعلوم

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:50

آسمان

IRC619

به مقصد مشهد

نامعلوم

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:15

آسمان

IRC3745

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:00

فلای پرشیا

FPI7413

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:00

ماهان

IRM1020

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 6:00

آسمان

IRC863

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 8:20

پويا

PYA2335

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 9:00

پويا

PYA2315

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 13:00

کاسپین

CPN6951

به مقصد تهران

باطل شد

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 21:05

فلای پرشیا

FPI7413

به مقصد تهران

نامعلوم - کانتر 4,6

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 23:30
| زمان واقعی: 23:35

آسمان

IRC3725

به مقصد تهران

نامعلوم - کانتر 5

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 23:40
| زمان واقعی: 0:20