اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

ایران ایر

IRA3400

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:45

آسمان

IRC3711

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 11:15

آتا

TBZ5634

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 13:30

زاگرس

IZG4198

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:05

ماهان

IRM1027

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:45