اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

ماهان

IRM1027

به مقصد تهران

آماده پرواز - کانتر 2-3

زمان برنامه‌ای: جمعه 16:05
| زمان واقعی: 16:05

ماهان

IRM1099

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: جمعه 18:40
| زمان واقعی: 18:40

آسمان

IRC3711

به مقصد تهران

نامعلوم

زمان برنامه‌ای: جمعه 19:05
| زمان واقعی: 19:05

ماهان

IRM4537

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: شنبه 10:05
| زمان واقعی: 10:05

ایران ایر

IRA494

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: شنبه 12:00
| زمان واقعی: 12:00

ماهان

IRM1027

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: شنبه 16:05
| زمان واقعی: 16:05