اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

ایران ایر

IRA3344

به مقصد شیراز

تأخیر

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:35

وارش

VRH5881

به مقصد مشهد

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:45

ایران ایر

IRA264

به مقصد تهران

تأخیر

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:40

آسمان

IRC861

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:20

آسمان

IRC3821

به مقصد شیراز

باطل شد

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:55

آتا

TBZ5666

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:59

سپهران

SHI4367

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 2:45

زاگرس

IZG4128

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 3:10

سپهران

SHI4367

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 3:45

کیش ایر

KIS7104

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:45

آتا

TBZ5666

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:50

وارش

VRH5833

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:05

آسمان

IRC3821

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:10

وارش

VRH5881

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:45

معراج

MRJ2874

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:00

آسمان

IRC3751

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:55