اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

آسمان

IRC861

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: دوشنبه 23:00

آتا

TBZ5666

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 7:30

کیش ایر

KIS7104

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 7:45

آتا

TBZ5696

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 13:30

پارس ایر

PRS4412

به مقصد كيش

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:00

آسمان

IRC3751

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:19

سپهران

SHI4367

به مقصد مشهد

باطل شد

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:30

پارس ایر

PRS4495

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:00