مرور رده

ممسنی

تنگ هرایرز

استان فارس، جزء استان های قدمت دار و تاریخی کشور ایران محسوب می شود و از روستاها و شهرهای متعددی تشکیل شده است. هر یک از روستاها یا شهرهای این استان، زیبایی منحصر به فرد خود را دارند و هر کدام به نوعی…
ادامه مطلب ...

شهر لیدوما

استان فارس یکی از قدیمی استان های کشور ایران است. این استان پایتخت بسیاری از پادشاهان از جمله کوروش و سلسله هایی مانند ساسانیان و... است. همچنین بناهای بسیار قدیمی در این استان بجا مانده که هرکدام…
ادامه مطلب ...