مرور رده

طارم

روستای قوهیجان

سفر کردن یکی از بهترین و جذاب ترین فعالیت هایی به شمار می آید که بشر در طول قرن ها به آن پرداخته است. در این فعالیت هدف های مختلفی نهفته است که یکی از آنها دیدار از روستاها و طبیعت بکر و خاصشان محسوب…
ادامه مطلب ...

آبشار سرخه میشه

استان زنجان یکی از استان های شمالی ایران به شمار می رود که مرکز آن شهر زنجان محسوب می شود. واژه زنجان، که در منابع عربی به صورت زنکان هم ضبط شده است، معرب کلمه زنگان محسوب می شود که کاربرد آن در شماری…
ادامه مطلب ...

روستای تشویر

گردشگری نوع های مختلفی دارد و یکی از آنها گردشگری روستایی است که به هدف دیدار از روستاها انجام می گیرد. اساس گردشگری روستایی، تلفیق چشم اندازهای محیط زیست، فعالیت های مزرعه و فرهنگ های خاص موجود…
ادامه مطلب ...

آبشار هشترخان

در دوره ای زندگی می کنیم که به خاطر همهمه و شلوغی شهر ها، افراد نیاز مبرمی به گردش در طبیعت و دوری از شهر را پیدا کرده اند. به دلیل اینکه این نوع از سفر روز به روز بیشتر طرفدار پیدا کرده، به نام طبیعت…
ادامه مطلب ...

چهار طاقی الزین

شهرستان طارم را با نام شهر آتشکده ها می شناسند که آتکشده هایی که در این شهرستان وجود دارد این نام را برای آن به همراه داشته اند. شهرستان طارم دارای جاذبه های گردشگری، به خصوص تاریخی، بسیار زیادی است…
ادامه مطلب ...

آتشکده گیلانکشه

طارم یکی از شهرستان های استان زنجان است و در قسمت شمالی این استان قرار دارد و از مراکز اولیه زندگی بشر بوده و دارای تاریخی غنی و شگرفی است. همین قدمت تاریخی سبب وجود اماکن تاریخی متعدد در گوشه کنار…
ادامه مطلب ...

آتشکده تشویر

آتشکده ها یکی از مراکز مذهبی در ایران هستند که در گذشته، زمانی که مذهب مردم این سرزمین زرتشت بود، از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند. مردم برای زیات و عبادت به این مکان ها مراجعه می کردند، به همین دلیل…
ادامه مطلب ...