مرور رده

استان زنجان

معبد داش کسن

استان زنجان یکی از مهم ترین مناطق گردشگری در کشور است که دارای جاذبه های فرهنگی و تاریخی متعددی می باشد. از معروف ترین شهرستان های زنجان می توان به شهر سلطانیه اشاره نمود که اماکن تاریخی بی نظیری را…
ادامه مطلب ...