مرور رده

سردشت

حمام بیستون

سردشت یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی است که در جنوب غربی این استان جای گرفته است. به گفته محققان، این شهر پیش از اسلام نیز وجود داشت ولی در قسمت شمال غربی شهر کنونی سردشت و در کنار چشمه آبی بزرگ…
ادامه مطلب ...