مرور رده

طبس

جنگل سنو

جنگل ها تقریباً یک سوم مساحت زمین را پوشش می دهند که نیمی از آن، دو میلیون هکتار، در مناطق گرم قرار دارند. جنگل های طبیعی و کاشته شده دارای تأثیرات عمده اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی در سطح جهانی، برای…
ادامه مطلب ...

دره کال جنی طبس

طبیعت گردی را می توان یکی از هیجان انگیز ترین اشکال سفر دانست. در این نوع سفر، به جاهایی می توان سر زد که شاید به ندرت بتوان آنها را در هر جایی دید. طبیعت گردی یکی از پر طرفدارترین انواع سفر به شمار…
ادامه مطلب ...

باغ گلشن طبس

یکی از عناصر اصلی معماری در ایران، باغ ایرانی است که از شهرت جهانی برخوردار است. یکی از دلایل ایرانیان به باغ خشکی اقلیم فلات ایران بود که پرورش هر نوع گل و گیاه به سختی در این منطقه به سختی انجام می…
ادامه مطلب ...

ارگ طبس

بشر در طول تاريخ همواره شکل های متفاوتي از برخوردهای نظامي يا حوادث مخرب طبیعي را بر خود ديده است که هر يک از آنها به درجات مختلفي همراه با تلفات جاني مالي فراواني بوده است. گستردگي پديده شوم جنگ به…
ادامه مطلب ...

سد شاه عباسی

ایران باستان دارای سازه هایی بس هنرمندانه و مهندسی شده بود که برخی از این سازه هنوز پابرجا هستند. از آنجایی که بخشی از فلات ایران در ناحیه های گرم و خشک قرار دارد، مردمان گذشته نیاز به راه کارهایی…
ادامه مطلب ...

قلعه طبس مسینا

انواع مختلفی از قلعه ها در گذشته وجود داشتند که هر قلعه برای کاربری خاصی ساخته می شد. برخی از قلعه ها را به دور شهر می ساختند تا از شهر در برابر دشمنان حفاظت کنند. برخی دیگر از قلعه ها به صورتی بنا می…
ادامه مطلب ...