مرور رده

سربیشه

مزار بی بی زینب خاتون سربیشه

در فرهنگ ایرانی، مکان های متبرکه و قبور شخصیت های بزرگ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از دیرباز تا کنون از احترام خاصی در میان مردم برخوردار بوده است. آنچه به جایگاه قبور متبرکه، بیش از پیش اهمیت بخشید، ورود…
ادامه مطلب ...

خانه یاوری

خانه های تاریخی از جمله مکان هائی هستند که با دیدن آنها از سرگذشت و نوع زندگی مردمان عادی مطلع می شویم. با دیدن این خانه ها از سبک و سیاق زندگی مردم همان عصر آگاهی پیدا می کنیم و می توانیم نحوه زندگی…
ادامه مطلب ...

قلعه اسفزار

قلعه هایی که از گذشته به جا مانده اند دارای کاربری های مختلفی هستند. برخی از آنها درون شهرها ساخته می شدند و به عنوان محل حکومت مورد بهره برداری قرار می گرفتند و برخی دیگر را در بین راه ها بنا می…
ادامه مطلب ...

قلعه برکوه

شهرستان سربیشه که در استان خراسان جنوبی قرار دارد، از قدمت تاریخی بسیار غنی برخوردار است. این شهر مملو از آثار تاریخی است که هر یک نشانی از دوران خاص این منطقه دارند. بر اساس روایاتی که از این شهر…
ادامه مطلب ...