مرور رده

استان خراسان جنوبی

سد شاه عباسی

ایران باستان دارای سازه هایی بس هنرمندانه و مهندسی شده بود که برخی از این سازه هنوز پابرجا هستند. از آنجایی که بخشی از فلات ایران در ناحیه های گرم و خشک قرار دارد، مردمان گذشته نیاز به راه کارهایی…
ادامه مطلب ...

قلعه طبس مسینا

انواع مختلفی از قلعه ها در گذشته وجود داشتند که هر قلعه برای کاربری خاصی ساخته می شد. برخی از قلعه ها را به دور شهر می ساختند تا از شهر در برابر دشمنان حفاظت کنند. برخی دیگر از قلعه ها به صورتی بنا می…
ادامه مطلب ...

بند دره

سرزمین ایران نه تنها از لحاظ جاذبه های تاریخی و آثار باستانی غنی است بلکه دیدنی های طبیعی در سرتاسر آن وجود دارد که هر یک به تنهایی این ظرفیت را دارند که افراد را بر سفر به این دیار مجاب کنند. یکی از…
ادامه مطلب ...

بازار بیرجند

شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی،  یکی از زیباترین شهر های ایران است که از لحاظ بافت تاریخی و نوع خاص معماری اش بسیار مورد توجه قرار می گیرد. شاید جالب باشد که بدانید بیرجند به دلیل موقعیت جغرافیایی…
ادامه مطلب ...