مرور رده

فردوس

روستای سرند

فردوس یکی از شهرستان های استان خراسان جنوبی به شمار می رود که در طول تاریخ دستخوش پستی بلندی های زیادی بوده است. این شهرستان که در گذشته تون نام گذاری کرده بودند چندین زلزله مهیب را پشت سر گذاشته است…
ادامه مطلب ...