مرور رده

خاش

قلعه ایرندگان

ايرندگان در جنوب شرقي شهرستان خاش و از بخش هاي تابعه خاش است، اين بخش در ٨٥ كيلومتري شهرستان خاش واقع شده و به سبب موقعيت استراتژيك اين بخش در ميان سه شهرستان خاش، مهرستان و ايرانشهر قرارگرفته است.…
ادامه مطلب ...