مرور رده

کلاردشت

آبشار اکد اکاپل

در دورانی زندگی می کنیم که به دلیل مشغله زیادی که افراد دارند از طبیعت بسیار فاصله گرفته اند و با اولین تعطیلاتی که پیش می آید راهی طبیعت می شوند. همین موضوع سبب به وجود آمدن نوعی از سفر به نام طبیعت…
ادامه مطلب ...