مرور رده

بابلسر

پل معلق بابلسر

بابلسر که از شهر های شمالی ایران است در استان مازندران قرار دارد و یکی از شهرستان های این استان به شمار می آید. بابلسر در قدیم مشهد سر نام داشت که در ابتدا به عنوان یک روستای کوچک در مصب رود بابل در…
ادامه مطلب ...