مرور رده

سلسله

قلعه مظفری

شهرستان سلسله در شمال لرستان و در مرز استان همدان جای گرفته است. اشاره های مختلفی که در منابع تاریخی به الشتر، مرکز شهرستان، شده است، نشان از اهمیت این منطقه در دوران پیش از اسلام و دوران اسلامی دارد.…
ادامه مطلب ...