مرور رده

استان خوزستان

منطقه باستانی ارجان؛ تاریخچه + راه های دسترسی

بهبهان یک شهر بسیار زیبا در استان خوزستان، در محیطی کوهستانی و خشک قرار دارد، واقع شده است. این شهر با وجود اینکه نسبت به دیگر شهرهای استان خوزستان کوچک تر و دارای جمعیت کمتریست، اما از جاذبه های…
ادامه مطلب ...