مرور رده

کوهبنان

قلعه رتک

استان کرمان یکی از استان های تاریخی ایران است که شهرستان های بسیاری دارد و هر یک از شهرستان های آن نیز دارای قدمتی تاریخی هستند. یکی از این شهرستان ها شهر کوهبنان نام دارد که در شمال شرقی این استان…
ادامه مطلب ...