مرور رده

بدره

تنگ کافری

اکوتوریسم یا طبیعت گردی گرایشی نو و پدیده ای نسبتاً تازه در صنعت جهانگردی است که به معرفی چشم اندازهای طبیعی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آنها می پردازد. امروزه طبیعت گردی در بین سایر بخش های گردشگری…
ادامه مطلب ...