مرور رده

بندر خمیر

خانه قاضی رویدر

شهرستان خمیر در استان هرمزگان قرار دارد و مرکز آن شهر بندر خمیر است که در بنادر ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. این شهرستان در غرب استان هرمزگان قرار گرفته است و از جمله شهرستان های قدیمی ایران به…
ادامه مطلب ...