مرور رده

استان همدان

مسجد میرزا تقی همدان

سفر کردن امروزه به یکی از نیازهای بشر تبدیل شده است و زندگی یکنواخت شهری نیاز به نوعی تنوع دارد که این تنوع از طریق سفر کردن به دست می آید. افراد در سفر به دیدار از جاذبه ها گردشگری می پردازند که یکی…
ادامه مطلب ...

موزه هگمتانه

میراث فرهنگی هر کشور یکی از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملت هاست و از بزرگ ترین گنجینه هایی است که هر ملتی می تواند از آن برخوردار باشد. این میراث، نقش بسیار مهمی در بخش های…
ادامه مطلب ...

امامزاده عبدالله همدان

افراد با اهداف مختلفی راهی سفر می شوند که یکی از آنها زیارت از امکان متبرکه به خصوص امامزادگان به شمار می رود. ایران کشوری به حساب می آید که در آن امامزادگان بی شماری وجود دارد و یکی از آنها امامزاده…
ادامه مطلب ...

دره مرادبیگ

توریسم به معنی سیاحت در داخل یک کشور یا کشورهای خارجی است. در صنعت توریسم تنها شهر و آثار تاریخی مورد توجه قرار نمی گیرد، بلکه سواحل دریا، کوهستان های زیبا و چشم انداز های طبیعی از جاذبه های توریستی…
ادامه مطلب ...

مسجد جامع همدان

در تمامی ادیان، پیروان آن دین ها نیازمند نوعی از فضای خاص عبادتی هستند که باتوجه به معرفت شناسی هر دین، مکانی برای حضور مومنان براساس دو تفسیر در متن هر دین شکل می گیرد که در مرحله اول ایجاد مکان و…
ادامه مطلب ...

آرامگاه استر و مردخای

از جاذبه های گردشگری که می توانند گردشگران زیادی را به سمت خود بکشانند، آرامگاه ها به شمار می روند. برخی از این آرامگاه ها متعلق به افراد مذهبی هستند و به عنوان جاذبه ای مذهبی هم شناخته می شوند و…
ادامه مطلب ...

امامزاده محسن همدان

از گذشته های دور سفرکردن مورد توجه جوامع انسانی بوده است. این نیاز متفاوت اجتماعی، تا به امروز فعالیت خود را ادامه داده و در عصر حاضر با توجه به ارتقای فرهنگ سفر در میان مردم با هدف گذراندن صحیح اوقات…
ادامه مطلب ...

پارک ارم

امروزه مفهوم شهر بدون وجود پارک در اشکال گوناگون آن، قابل تصور نيست. در تاریخ شهرهای تمدن های بزرگ جهان هیچ کجا نشانه ای قدیمی از وجود پارک های شهری در دست نیست. در ایران باستان، نخستین باغ ها در…
ادامه مطلب ...

موزه بوعلی سینا

موزه های یکی از جاذبه های فرهنگی هستند که برای بسیاری از دوستداران فرهنگ هر سرزمین مورد  اهمیت قرار دارند. موزه مکانی است که در آن، اشیا و مواد مربوطه جمع آوری، مطالعه و نگهدای شده، سپس با هدف آموزش،…
ادامه مطلب ...

سراب گاماسیاب

زندگی شهری و الزامات ماشینی آن موجب شده است تا تمایل حضور در طبیعت و جستجوی آرامش طبیعی در بین شهروندان به شکل فزاینده ای افزایش یابد. در پی پاسخگویی به این نیاز و ساماندهی آن، گونه جدیدی از گردشگری…
ادامه مطلب ...