مرور رده

ملایر

آرامگاه سیف الدوله ملایر

در حال حاضر از مهمترین جاذبه های گردشگری که وجود دارند، آرامگاه ها به شمار می روند. در روزگار پیش از اسلام هیچ نوع نشانه مهمی از آثار آرامگاهی که مستقل بنا شده باشد، وجود ندارد، گور باشکوه کوروش در…
ادامه مطلب ...

آرامگاه یوشع بن نوح

انواع مختلفی از گردشگری وجود دارد که یکی از آنها گردشگری مذهبی به شمار می رود. در این نوع از سفر، مسافران به قصد دیدار از جاذبه های گردشگری راهی سفر می شوند. زيارت یا گردشگری مذهبی كهن ترين شكل…
ادامه مطلب ...

پارک کوثر ملایر

امروزه افراد به مقاصد گوناگونی سفر می کنند که یکی از آنها، شهرها هستند. شهرها با داشتن جاذبه های متنوع مسافران بسیاری را به سمت خود می کشانند. به این نوع از سفر که افراد به قصد دیدار از شهرها راهی سفر…
ادامه مطلب ...

امامزاده سام و هام

گردشگری يك نظام معناست كه هر فردی با هدفی از مكانی به مكانی جابجا می شود و سلسله تجربيات و اتفاقاتی را درک می كند. لذا اين حركت دارای سه عنصر انگيزه، زمان و جابجایی فيزيكی است كه در بطن خود سطحی از…
ادامه مطلب ...

موزه لطفعلیان ملایر

استان همدان دارای شهرستان های متعددی است که یکی از آنها ملایر به شمار می رود. این شهرستان دومین شهر پرجمعیت استان، پس از همدان، محسوب می شود. ست. شهرستان ملایر به دلیل داشتن زمین های کشاورزی گسترده،…
ادامه مطلب ...

بام ملایر

با گسترش پديده‌ی شهرنشینی به همراه افزايش درآمدهای عمومی و نيز تغييرات سبك زندگی مردم، انگيزه مسافرت و افزايش اهميت اوقات فراغت برای تأمین احتياجات روحی انسان به امری ضرویي مبدل شد. محیط های شهری، به…
ادامه مطلب ...

پارک جنگلی سیفیه

امروزه پارک هایی در شهرها وجود دارند که با نام پارک های جنگلی شناخته می شوند. می توان گفت جنگل ها دارایی های با ارزش اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به شمار می روند، جنگل ها چیزی بیش از مجموعه ای از درختان…
ادامه مطلب ...

شهر زیرزمینی سامن

اســتان همــدان به‌عنــوان یکــی از حوزه هــا‌ی باستان‌شناســی ایــران و از مهم‌ تریــن کانون ‌هـای حضـور جوامـع انسـانی بـوده اسـت کـه فرآینـد شـکل‌گیری جوامـع باسـتانی از ادوار پیش‌ از ‌تاریخـی تـا…
ادامه مطلب ...

برج خانقلی

کشور ایران از جمله کشورهایی به شمار می رود، که استان ها و شهرهای بسیار قدیمی فراوان دارد. یکی از استان های قدیمی ایران که قدمت آن به دوران باستان می رسد، همدان است. این استان باستانی کشورمان در دوران…
ادامه مطلب ...

ارگ نوشیجان

ملایر یکی از شهرستان های استان همدان به شمار می رود و از قدمت بالایی برخوردار است. زمان احداث این شهرستان به دوران قاجار بر می گردد و توسط شیخ الملوک تاسیس شد. قبل از این دوران شهر ملایر دهستان بود که…
ادامه مطلب ...