مرور رده

ارسنجان

مدرسه علمیه سعیدیه ارسنجان

مدارس علمیه غالبا در دوره صفویه و قاجاریه به منظور آموزش علوم دینی به طلبه ها ساخته می شدند. ساخت مدارس علمیه عموما در شهرهای مهم کشور صورت می گرفت، به این صورت که افراد دارای ملک، بخشی از آن را برای…
ادامه مطلب ...

مدرسه علمیه سعیدیه ارسنجان

سفر کردن یکی از جذابیت های زندگی است و از فعالیت هایی به شمار می رود که کمتر کسی را می توان دید که به آن علاقه نداشته باشد. انواع مختلفی سفر وجود دارد که یکی از آنها سفرهای تاریخی است که به قصد دیدن…
ادامه مطلب ...