مرور رده

خمینی‌شهر

کبوتر خانه ولاشان

استان اصفهان یکی از تاریخی ترین و کهن سال ترین مناطق ایران به شمار می رود که همواره در بیشتر ادوار و حکومت های گذشته، نقشی تاثیر گذار و با اهمیت داشته است. با مطالعه فرهنگ و تمدن پیشینیان به روشنی در…
ادامه مطلب ...

خانه سرتیپ سدهی

شهرستان خمینی شهر یکی از مناطق مهم استان اصفهان به شمار می رود، از جاذبه های این شهر می توان به مجموعه حمام ها، مجموعه مسجدهای قدیمی، برج کبوتر در خمینی شهر، بوستان مهر، خانه باستانی خلیلی ها و از…
ادامه مطلب ...